Hải Phòng tổ chức công khai thông tin quy hoạch cho nhân dân

Thứ bảy - 08/07/2017 19:17

UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành quy định một số về một số nội dung liên quan đến quy hoạch xây dựng trên địa bàn. Quyết định có hiệu lực từ ngày 14/6/2017.

Theo điều 7 của quy định này, Sở Xây dựng Hải Phòng, UBND các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin quy hoạch và tính chính xác của các tài liệu, số liệu do mình cung cấp khi các cơ quan, cá nhân, tổ chức yêu cầu (trừ khu bí mật nhà nước, an ninh, quốc phòng).

Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm, cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng công khai thông tin hồ sơ đồ án quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử; cung cấp thông tin bằng văn bản cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi các cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu; cung cấp thông tin trực tiếp, giải thích quy hoạch xây dựng. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày có yêu cầu, các cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng phải có trách nhiệm cung cấp thông tin.

Quyết định còn đưa ra quy định một số nội dung về thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và giấy phép quy hoạch trên địa bàn.

thông tin quy hoạch

Hải Phòng tổ chức công khai quy hoạch cho nhân dân

Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch của UBND TP. Hải Phòng gồm Quy hoạch chung thị trấn đô thị mới; Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện (trừ đô thị mới có phạm vi quy hoạch liên quan địa giới hành chính của 2 tỉnh trở lên và đô thị có quy mô dân số tương đương với đô thị loại III trở lên); trước khi phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị loại II, III, IV và đô thị mới, phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Trước khi phê duyệt hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, UBND thành phố xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy về đồ án quy hoạch và đồ án điều chỉnh quy hoạch với các quy hoạch sau: quy hoạch phân khu các quận; quy hoạch vùng (vùng liên huyện, vùng huyện, vùng liên tỉnh, vùng tỉnh, vùng dọc tuyến đường cao tốc, vùng chức năng đặc thù, hành lang kinh tế biển); quy hoạch chung (đô thị mới, toàn đô thị, thị trấn và các khu chức năng đặc thù); quy hoạch chung và quy hoạch phân khu các đô thị, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ có diện tích 300 ha.

Về cơ quan thẩm định quy hoạch: Sở Xây dựng Hải Phòng thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch, đồ án thiết kế đô thị riêng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố.

Về thẩm quyền duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch của UBND các quận, huyện gồm quy hoạch chi tiết các đồ án thiết kế đô thị riêng các khu vực, quy hoạch phân khu các khu vực trong đô thị thuộc phạm vi địa giới hành chính mình quản lý, dự án đầu tư xây dựng trong địa giới hành chính mình quản lý (gồm cả các khu vực trong đô thị mới) trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND thành phố; quy hoạch xây dựng nông thôn (gồm quy hoạch chi tiết xây dựng được lập cho điểm dân cư nông thôn và quy hoạch chung xây dựng được lập cho toàn bộ ranh giới hành chính của xã). Thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

Đối với khu chức năng đặc thù: Dự án đầu tư xây dựng các công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất; Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung, riêng lẻ tại khu vực đã có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 nhưng chưa có đủ căn cứ để lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (là các dự án mà trong đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch phân khu chưa xác định cụ thể quy mô, ranh giới, các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật liên quan và các chỉ tiêu sử dụng đất; Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực chưa có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000.

Đối với khu vực trong đô thị: Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch phân khu nhưng chưa đủ căn cứ để lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (là các dự án mà trong đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch phân khu chưa xác định cụ thể quy mô, ranh giới, các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật liên quan và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị); Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất; Dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở riêng lẻ, nhà ở biệt thự của hộ gia đình, cá nhân.

Nguồn tin: (Theo Báo Xây dựng Online)

Thông tin liên hệ:
 Liên hệ: admin
 Điện thoại: 0908 902 070
 Email: info@web24.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây