Hà Nội xin điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất trong năm 2017

Thứ hai - 03/07/2017 22:27

UBND TP. Hà Nội xin điều chỉnh giảm 20 dự án thu hồi đất với diện tích 48,86 ha; 11 dự án chuyển mục đích đất lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ với diện tích 14,35 ha.

UBND TP. Hà Nội cho biết, thực hiện các quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố năm 2017, có danh mục 390 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, với diện tích 832 ha và 869 công trình, dự án thu hồi đất, với diện tích là 2.748 ha.

Đến ngày 31/5/2017, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất 227 dự án với diện tích hơn 270 ha.

Cùng với đó, Sở TN&MT đã hướng dẫn các thủ tục cắm mốc giới để tính bồi thường, hỗ trợ tái định cư 151 dự án và chuyển mục đích sử dụng 429 ha đất.

dự án thu hồi đất
Hà Nội xin điều chỉnh giảm 20 dự án thu hồi đất trong năm 2017. Ảnh: Internet

Trên cơ sở đăng ký bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ năm 2017 của các quận, huyện, thị xã; các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; tính đầy đủ hồ sơ pháp lý thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, danh mục bổ sung theo nguồn vốn, cụ thể: các dự án ngoài ngân sách (thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) là 31 dự án (263,7 ha).

Các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố (hoặc ngân sách cấp huyện) là 53 dự án.

Theo UBND TP. Hà Nội, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất trên cơ sở cân đối đưa ra các dự án chưa thực hiện trong năm 2017, UBND các quận, huyện, thị xã đề nghị: điều chỉnh giảm 20 dự án thu hồi đất năm 2017; 11 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ tại Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ năm 2017 tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 6/12/2016 của HĐND thành phố.

UBND thành phố đề xuất HĐND thông qua bổ sung Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ; Danh mục các dự án thu hồi đất trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2017: thông qua bổ sung danh mục 77 dự án thu hồi đất năm 2017 với diện tích 573,70 ha.

Về kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua, với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của Thành phố. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2017. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí.

Thành phố cũng đề xuất thông qua bổ sung Danh mục 44 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ năm 2017 với diện tích 116 ha.

Điều chỉnh giảm 11 dự án chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (14,35 ha); 20 dự án thu hồi đất năm 2017 với 48,86 ha đất tại Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017, dự án chuyển mục đích trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ năm 2017 tại Nghị quyết số 19 HĐND thành phố.

Nguồn tin: (Theo VOV) 

Thông tin liên hệ:
 Liên hệ: admin
 Điện thoại: 0908 902 070
 Email: info@web24.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây